Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

pourjamais
2236 2f69
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viablackcat blackcat
pourjamais
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

November 02 2018

1574 1b58

April 17 2018

pourjamais
Reposted fromFlau Flau viamonikasamodobro monikasamodobro
pourjamais
pourjamais
3292 036b 500
pourjamais
pourjamais

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamonikasamodobro monikasamodobro

April 02 2018

pourjamais
Taak... tak właśnie wygląda życie. Myślisz, że coś wiesz, że coś kontrolujesz, a na końcu i tak czeka cię bezgraniczne zdumienie.
— Przemysław Angerman, Tożsamość Rodneya Cullacka
pourjamais
pourjamais
3972 f9fa 500
Agnieszka Osiecka do ...
Reposted fromEmisja Emisja viagwiazdeczka gwiazdeczka
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viagwiazdeczka gwiazdeczka
8673 b047 500

brxkenpetal:

this picture deserves endless notes

Reposted frombwana bwana viabarbra barbra

March 05 2018

pourjamais
3642 5633
Reposted frominto-black into-black viaemptywardrobe emptywardrobe
pourjamais
2313 a2b5
Reposted fromlostinspace lostinspace viaanjove anjove

June 17 2015

pourjamais
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
pourjamais
8219 5333
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

June 16 2015

pourjamais
pourjamais
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viacytaty cytaty

June 06 2015

pourjamais
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...