Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

pourjamais
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
pourjamais
8219 5333
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

June 16 2015

pourjamais
pourjamais
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viacytaty cytaty

June 06 2015

pourjamais
6049 a749 500
Nic.
Reposted fromKACHA KACHA vialifeless lifeless

June 03 2015

pourjamais
2082 139d
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
pourjamais
8512 0b8b
Reposted frombeyooonce beyooonce

June 02 2015

pourjamais
0276 67a3 500
Reposted fromhormeza hormeza viamooncat mooncat

May 23 2015

pourjamais
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaanjove anjove

May 09 2015

pourjamais
8030 d221
Reposted frommadmen madmen viaarrependimento arrependimento

April 19 2015

pourjamais
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viablackcat blackcat

April 10 2015

pourjamais

April 08 2015

6865 f5fb
Reposted fromerial erial viapolizmnieimpolish polizmnieimpolish

March 20 2015

March 14 2015

pourjamais
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viapolizmnieimpolish polizmnieimpolish
pourjamais
pourjamais
1444 3679
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoska coska

March 08 2015

5552 21cd
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaescherichia escherichia

March 01 2015

February 24 2015

9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viacrln crln
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl